Chiến lược năng lực cốt lõi của các doanh nghiệp điển hình: Canon, Cty Cảng, HKT Soft

Bài viết trình bày chiến lược cây năng lực cốt lõi của ba doanh nghiệp điển hình là Canon, Cty dịch vụ Cảng biển, và Cty HKT Soft.

1. Chiến lược năng lực cốt lõi của Canon

Chiến lược năng lực của Canon được xây dựng trên cơ sở 3 năng lực chính, gồm cơ khí chính xác, vi điện tử và Quang học. Từ 3 năng lực này, Canon đã xây dựng hai sản phẩm cốt lõi là đầu in và thiết bị đo hình quang học; từ đó sản xuất các sản phẩm cuối cùng như máy ảnh, camera, máy fax, máy in, máy photocopy. Cây năng lực cốt lõi của Canon được trình bày như hình vẽ:

Hình 1: Cây năng lực cốt lõi của Canon

Nguồn: Sưu tầm

Các dòng sản phẩm cuối cùng do các SBU của Canon phân phối đến người tiêu dùng gồm: Máy ảnh / Camera (35mm SLR & thời trang nhỏ gọn); Máy ảnh (tự động & kỹ thuật số); Máy fax (cơ bản & laser); Máy photocopy (màu, laser hoặc laser màu); Máy in (phun & laser).

2. Chiến lược năng lực năng lực cốt lõi của Công ty Cảng biển

Với ví dụ công ty dịch vụ cảng biển, năng lực cốt lõi của Cảng, theo kết quả phân tích thực trạng chuỗi giá trị ở trên, được xây dựng trên cơ sở 2 năng lực chính, gồm: (1) Dịch vụ khách hàng và (2) Quản trị đầu vào. Đây là nền tảng hình thành 02 dịch vụ trung tâm là dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí và dịch vụ căn cứ cảng container. Từ đó, Công ty cung cấp đến khách hàng dịch vụ tối ưu như minh họa hình dưới đây.

Hình 2: Năng lực cốt lõi của Công ty cảng biển

Nguồn: Sưu tầm

3. Chiến lược cây năng lực cốt lõi của Công ty phần mềm HKT Soft

Công ty HKT Soft xây dựng năng lực cốt lõi của mình trên bốn năng lực cốt lõi là kiến thức quản trị, hoạt động nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế của chuyên gia, và CNTT, từ đó cung cấp đến khách hàng ba nhóm sản phẩm là giải pháp phần mềm quản lý tổng thể và bán hàng, dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp và hoạt động dịch thuật nghiên cứu.

Hình 3: Cây năng lực cốt lõi của Công ty tư vấn và phần mềm

Nguồn: Nghiên cứu thị trường

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 128 – 131.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *