Áp dụng phân tích định hướng chiến lược đa dạng hóa của Cty cảng biển

Áp dụng lý thuyết về đa dạng hóa, bài viết phân tích định hướng chiến lược của Cty cảng biển. Cụ thể, chiến lược cấp công ty trong tương lai gần của Cảng được xây dựng trên cơ sở dịch vụ cảng container tiếp tục có bước tăng trưởng và dịch vụ cản dầu khí duy trì ở mức ổn định hoặc có tăng trưởng nhe. Cụ thể theo 2 nội dung.

Hình 2: Các lựa chọn đa dạng hóa của Công ty cảng biển

Các lựa chọn đa dạng hóa của Công ty cảng biển

Nguồn: mô phỏng theo Johnson và các cộng sự (2005)

Thứ nhất xây dựng chiến lược tăng trưởng tập trung, là các chiến lược chủ đạo đặt trọng tâm vào việc cải tiến các sản phẩm hoặc thị trường hiện có mà không thay đổi bất kỳ yếu tố nào. Theo đó, Cảng tập trung khai thác mọi cơ hội có được về các dịch vụ hiện đang sản xuất, kinh doanh hoặc thị trường hiện đang phục vụ bằng cách thực hiện tốt hơn các công việc đang tiến hành. Nội dung này gồm :

  • Đối với dịch vụ cảng container: phát huy củng cố và khai thác chiến lược chi phí thấp đối thông qua chiến lược thâm nhập thị trường nhằm tăng thị phần dịch vụ bằng các nỗ lực mạnh mẽ trong công tác Marketing, cụ thể:

+ Xây dựng định hướng chiến lược lợi thế về quy mô đối với dịch vụ cảng container nhằm nâng cao lợi thế chi phí thấp và xâm chiếm thị phần trong khu vực cảng Hải Phòng.

+ Hoàn thiện công nghệ khai thác cảng container theo tiêu chuẩn quốc tế để chờ thời từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ để gia nhập nhóm cảng tốt trong tương lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nhưng đã có sự phân bổ thứ hạng tương đối ổn định giữa các cảng contianer hiện nay tai khu vực Hải Phòng, việc thay đổi định hướng khác biệt về chất lượng dịch vụ nhằm dịch chuyển lên nhóm chất lượng cao nên được tiến hành cẩn trọng trên cơ sở không vi phạm lợi thế chi phí thấp vì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tức thì đến doanh thu và lợi nhuận của Cảng.

  • Đối với dịch vụ căn cứ cảng hậu cần dầu khí: cần phát huy củng cố và khai thác chiến lược khác biệt về chất lượng dịch vụ trên cơ sở giá hợp lý, trên cơ sở (i) Duy trì lợi thế về vị thế và chất lượng của dịch vụ căn cứ cảng dầu khí; (ii) Bảo vệ lợi thế cạnh tranh đối với dịch vụ căn cứ cảng dầu khí: bản quyền, nguồn lực tiềm ẩn (tangible or tacit); và (iii) Phản ứng cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ hiện tại đặc biệt các đối thủ tiềm ẩn : cả về sức mạnh thị trường, quan hệ trong tập đoàn và chính sách của Chính phủ và Nhà nước
  • Đối với các dịch vụ khác: tối ưu hóa năng lực khai thác để tăng doanh thu và lợi nhuận ; mục đích dự phòng sẽ và chỉ đầu tư khi dịch vụ cảng container đã bão hòa. Thực tế, hiện Cảng đang cung cấp dịch vụ logistic, đại lý hàng hải, cung cấp nước ngọt, đưa đón thuyền viên, vận chuyển thiết bị dầu khí…và đều được các nhà thầu đánh giá cao về chất lượng và tính chuyên nghiệp. Chính vì thế, trong chiến lược tương lai, công ty cần tiếp tục phát huy thế mạnh này, duy trì và mở rộng thêm các mối quan hệ với các bạn hàng, đồng thời tối ưu hóa năng lực khai thác để tăng doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, các dịch vụ này không phải là nhóm dịch vụ chủ lực cung cấp cho khách hàng nên chỉ duy trì hoạt động với mục đích dự phòng. Trong trường hợp dịch vụ cảng container đã bão hòa, ban lãnh đạo sẽ xem xét đến vấn đề đầu tư khai thác dịch vụ này.

Thứ haixây dựng chiến lược đa dạng hóa liên quan (Related diversification), là chiến lược phát triển vượt ra ngoài các dịch vụ và thị trường hiện tại trong phạm vi năng lực và mạng lưới giá trị nhưng trên cơ sở Lợi thế cạnh tranh & năng lực cốt lõi của Cảng. Hình trên trình bày (1) các lựa chọn đa dạng hóa liên quan theo chiều dọc (Vertical integration), gồm (i) tích hợp phía sau (Backward integration) xem xét kinh doanh các ngành nghề của nhà cung cấp hiện tại và (ii) tích hợp phía trước (Forward integration) xem xét triển khai kinh doanh các lĩnh vực của khách hàng hiện tại của Cảng, và (2) các lựa chọn đa dạng hóa liên quan theo chiều ngang (Horizontal integration), là phát triển các hoạt động bổ trợ cho hoạt động cốt lõi dịch vụ căn cứ cảng container và dầu khí của Cảng. Thực chất trong thời gian quan, Cảng đã thực hiện đa dạng hóa theo chiều ngang khi thực thiện các hoạt động như Dịch vụ xếp dỡ, Dịch vụ vận chuển hàng háo, thiết bị, Dịch vụ lưu kho bãi, Dịch vụ cho thuê trang thiết bị hỗ trợ và cung cấp vật tư và các dich vụ khác.

Mời các bạn xem thêm các vi dụ áp dụng phân tích chiến lược đa dạng hóa tại đây.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 90- 96.