Ma trận SPACE phân tích hành vi chiến lược của Cty phần mềm HKT SOFT

Bài này áp dụng lý thuyết ma trận SPACE để phân tích hành vi chiến lược của Cty phần mềm HKT Soft. Cụ thể:

Hình 2: Ma trận SPACE hành vi chiến lược của công ty phần mềm HKT Soft

Theo ma trận SPACE trên, có thể thấy doanh nghiệp chưa đủ mạnh về tài chính, chưa đạt được nhiều lợi thế cạnh tranh trong một ngành ổn định.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 175 – 177.