Ma trận McKinsey phân tích danh mục kinh doanh của Cty dịch vụ cảng biển

Bài viết áp dụng ma trận McKinsey phân tích danh mục kinh doanh chiến lược của Cty dịch vụ cảng biển. Từ số liệu thu thập được và kết quả tính toán, ma trận McKinsey của Công ty dịch vụ cảng biển được xây dựng như sau:

Hình 1: Phân tích ma trận McKinsey

Nguồn: theo McKinsey và Kết quả tính từ khảo sát điều tra thị trường

Phân tích ma trận McKinsey danh mục kinh doanh chiến lược cho thấy: dịch vụ Cảng dầu khí là dịch vụ mà sức cạnh tranh của công ty trên thị trường cao nhưng mức độ hấp dẫn của dịch vụ này thấp do ngành đã bão hòa. Thị phần của công ty so với các đối thủ cạnh tranh là rất lớn. Dịch vụ cảng Container đang ở khung số 6 do thị phần và tỷ trọng doanh thu tăng trưởng chậm, có xu hướng bão hòa do vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các cảng và dịch vụ tương tự trong khu vực. Mặc dù dịch vụ này chiếm thị phần cao và đóng góp lớn vào doanh thu của cảng nhưng tỷ trọng này (của dịch vụ cảng Container trong doanh thu) không tăng trưởng qua các năm nên có thể cần chú ý xem xét chiến lược kinh doanh và đầu tư đối với dịch vụ này.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 162 – 166.