Áp dụng phân tích ma trận QSPM của Công ty phần mềm HKT Soft

Ma trận QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) được xây dựng nhằm mục chính cho phép các nhà quản trị chiến lược so sánh và lựa chọn giữa các chiến lược khác nhau; giúp các nhà hoạch định chiến lược đánh giá khách quan danh mục các chiến lược có thể lựa chọn thông qua những phán đoán nhanh nhạy, sắc bén của các chuyên gia này. Ma trận chỉ ra chiến lược nào tối ưu tốt nhất dựa trên các yếu tố thành công cơ bản của doanh nghiệp. Tính hấp dẫn tương đối của mỗi chiến lược trong một tập các lựa chọn được tính toán thông qua việc xác định những ảnh hưởng cộng dồn của mỗi nhân tố thành công cơ bản bên trong và bên ngoài.

Theo số liệu thu thập được, áp dụng ma trận QSPM đối với Công ty phần mềm HKT Soft, xây dựng được ma trận như sau (có thể lấy trực tiếp từ ma trân SWOT, mô thức IFAS và EFAS):

Bảng 1: Ma trận QSPM của Công ty phần mềm HKT Soft

Nguồn: Nghiên cứu thị trường 2014

Áp dụng theo ma trận QSPM, chiến lược chi phí thấp là phù hợp nhất với doanh nghiệp hiện nay (đạt điểm cao nhất 5,454), do thị trường phần mềm, mặc dù có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng mức độ rủi ro cao do công nghệ thay đổi nhanh, và số lượng đối thủ cạnh tranh đã khá nhiều trên thị trường.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 186 – 191.