Áp dụng phân tích ma trận SPACE của Cty dịch vụ cảng biển

Bài này áp dụng lý thuyết ma trận SPACE để phân tích ví hành vi chiến lược của Cty dịch vụ cảng biển tại khu vực Hải Phòng. Cụ thể:

Qua xem xét áp dụng bốn yếu tố tác động đến hành vi chiến lược của Công ty, ma trận SPACE được xây dựng như hình dưới. Qua sơ đồ, có thể thấy Công ty đủ mạnh về tài chính, nhưng chưa đạt được nhiều lợi thế cạnh tranh trong ngành chính ổn định là dịch vụ cảng container. Nói cách khác, Cảng đang phải chịu và phải liên tục phải nỗ lực thực hiện cạnh tranh nhằm duy trì và chiếm lĩnh thị phần. Mặt khác, sơ đồ trên cũng không thể hiện được vị thế tấn công của Công ty trong lĩnh vực dịch vụ cảng dầu khí, hiện có lợi thế cao nhưng phát triển thiếu ổn định.

Hình 1: Ma trận SPACE của công ty dịch vụ cảng biển

Nguồn: Ước tính theo kết quả điều tra và phỏng vấn

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 175 – 177.