Áp dụng ma trận chiến lược chính GSM của một Cty cảng biển

Ma trận GSM là công cụ cho phép đánh giá thực trạng lựa chọn chiến lược; các SBU được định vị ở 1 trong 4 vùng của ma trận, từ đó cho phép nhận định ý đồ chiến lược đối với từng SBU. Áp dụng ma trận GSM, cụ thể với Cty dịch vụ cảng biển, được xây dựng dựa trên hai yếu tố cơ bản là vị trí cạnh tranh của SBUmức tăng trưởng của thị trường, các SBU được định vị trong các vùng như sau:

Áp dụng lý thuyết ma trận GSM, kết quả thu được như sau:

Nguồn: Ước tính theo số liệu tại cảng

Nhóm dịch vụ cảng dầu khí: là nhóm hàng có tỷ trọng doanh thu liên tục tăng trưởng qua các năm, chiếm thị phần lớn và ổn định tại cảng trong những năm gần đây cũng như có mức độc tăng trưởng ngành cao. Do đó, ma trận chiến lược chính cho nhóm dịch vụ cảng dầu khí nằm ở vùng I – Vị thế cạnh tranh mạnh trong thị trường tăng trưởng nhanh: cảng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm thâm nhập sâu vào thị trường nhóm hàng này, đây vừa là nhiệm vụ chiến lược và nhiệm vụ chính trị, vừa khẳng định vị thế cạnh tranh và ổn định nguồn thu từ dịch vụ này.

Nhóm dịch vụ cảng container: là dịch vụ chiếm tỷ trong doanh thu lớn nhất cũng như đóng góp được nhiều nhất vào doanh thu chung tại cảng. Tuy nhiên, cảng hiện nay đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm và bão hòa do vấp phải sự cạnh tranh cao trên thị trường. Chính vì thế, vị trí cho nhóm hàng này nằm ở giữa vùng II và vùng III: cảng cần căn cứ tình hình thực tế để phát triển lĩnh vực này một cách hiệu quả.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 178 – 179.