Ma trận SWOT của Công ty phần mềm bán hàng HKT Soft

Ma trận SWOT của một doanh nghiệp chuyên cung cấp phần mềm bán hàng HKT Soft (cho các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, quán càfé) tại Việt Nam, thể hiện chi tiết như hình dưới:

Phân tích ma trận SWOT của công ty phần mềm bán hàng

Nguồn: Điều tra thị trường 2014

Xem thêm các ví dụ áp dụng phân tích ma trận SWOT doanh nghiệp thực tế tại đây.

 

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 63.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *