Áp dụng ma trận BCG xây dựng chiến lược kinh doanh của Cty HKT Soft

Bài viết này áp dung lý thuyết ma trận BCG để xây dựng chiến lược kinh doanh của Cty HKT Soft trong lĩnh vực phần mềm bán hàng, có danh mục đầu tư như sau:

Hình 2: Ma trận BCG của Công ty phần mềm bán hàng HKT Soft

Nguồn: Điều tra thị trường 2014

Áp dụng ma trận BCG cho thấy, phần mềm bán hàng phục vụ đối tượng khách hàng là nhà hàng (HKT Resto), các quán café (HKT Cafe) thuộc khung Bò sữa đang mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty. Lợi nhuận này được tái đầu tư tiếp tục phát triển các phần mềm kế toán, phần mềm nhân sự, phần mềm quản lý trường học trong khung Dấu hỏi. Cũng như, công ty tiếp tục đầu tư phát triển và khai thác hai dòng sản phẩm phần mềm siêu thị HKT Smart (đang có xu hướng xuống khung Bò sữa) và sản phẩm phần mềm quản lý doanh nghiệp HKT ERP (có xu hướng tiếp tục lên cao trong khung Ngôi sao).

Lĩnh vực phần cứng và các dịch vụ CNTT đang được công ty xem xét đầu tư phát triển; trong khi dịch vụ sửa chữa có dự kiến sẽ được chuyển cho một đối tác chuyên sửa chữa thực hiện; sản phẩm phần mềm phục các quán bia bị ngừng sản xuất kinh doanh.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 152 – 155.