Phân tích môi trường ngành phần mềm bán hàng tại Việt Nam

Áp dụng ma trận BCG II phân tích môi trường ngành Cty phần mềm HKT Soft cho thấy:

Trong ngành này, số lượng các yếu tố thành công rất đa dạng: về công nghệ lập trình hầu như đều có thể sử dụng, mỗi công nghệ đều có ưu nhược điểm khác nhau; về tính chuyên biệt hóa có thể theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của khách hàng, theo kịch bản sử dụng đặc thù của từng khách hàng; về quy mô, từ cá nhân đến doanh nghiệp nhở, vừa, lớn đều có thể tham gia. Tuy nhiên, tính bền vững của các lợi thế này rất thấp, vì dễ bị bắt chước và vòng đời phát triển sản phẩm phần mềm và công nghệ lập trình rất ngắn, khoảng từ 1 tháng đến 2 năm.

Phân tích ma trận BCG II cho thấy, môi trường ngành công nghệ phần mềm Việt Nam thuộc hệ thống phân mảnh. Các doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam có vị thế cạnh tranh tương đối yếu, thị phần thấp. Tuy vậy, đây là ngành có sức tăng trưởng cao, mang lại triển vọng lợi nhuận về dài hạn. Nếu được đầu tư tốt, đánh giá đúng tiềm năng, mở rộng quy mô trước, khai thác sản phẩm sau, các sản phần mềm bán hàng có thể dịch chuyển sang hệ thống Số lượng rồi đi lên Khác biệt hóa, như thế sẽ mang lại lợi nhuận.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Lao Động – Xã Hội, trang 54 – 59.