Áp dụng phân tích ma trận McKinsey danh mục kinh doanh của Cty phần mềm HKT Soft

Bài viết áp dụng ma trận McKinsey phân tích danh mục kinh doanh của công ty phần mềm bán hàng HKT Soft (cho các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, quán càfé) tại Việt Nam theo nghiên cứu điều tra thị trường của nhóm tác giả.

Bước 1: theo số liệu thu thập được, sức hấp dẫn của ngành phần mềm bán hàng tại Việt Nam được xác định theo 10 yếu tố, tỉ trọng hay tầm quan trọng của các yếu tố này được xác định theo công thức, ví dụ với chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận, với n = 10 và i = 1, ta có:

Thực hiện tương tự, sẽ tính ra được tầm quan trọng của các chỉ tiêu khác. Theo đánh giá cho điểm của nhóm tác giả, bảng sức hấp dẫn các ngành của các SBU như sau:

Bảng 1: Sức hấp dẫn ngành của các SBU phần mềm

Nguồn: Điều tra thị trường 2014

Kết quả bảng trên cho thấy: Phần mềm quản lý nhà hàng HKT Resto, quán café HKT Cafe có mức tăng trưởng ngành trung bình (3,75/6); Phần mềm bán hàng, siêu thị HKT Smart đạt mức cao (4,25/6); Phần mềm quản lý doanh nghiệp HKT ERP đạt mức cao (4,69/6).

Bước 2: tương tự như bước 1, ta xác định được tầm quan trọng và điểm của từng loại sản phẩm (SBU) của công ty theo 10 tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh của công ty đối với mỗi loại sản phẩm, cụ thể như sau:

Bảng 2: Năng lực cạnh tranh của các SBU phần mềm

Nguồn: Điều tra thị trường 2014

Kết quả bảng trên cho thấy: đối với Phần mềm quản lý nhà hàng HKT Resto, quán café HKT Cafe, công ty có năng lực cạnh tranh mạnh (4,24/6); Phần mềm bán hàng, siêu thị HKT Smart đạt mức trung bình (2,69/6); Phần mềm quản lý doanh nghiệp HKT ERP đạt mức yếu (1,98/6); thị phần của công ty trên thị trường đối với các SBU hầu như không đáng kể.

Bước 3: trên cơ sở số liệu tính toán từ hai bước trên, áp dụng ma trận McKinsey, danh mục kinh doanh của công ty được xây dựng như sau:

Hình 2: Ma trận McKinsey của công ty phần mềm

Nguồn: Điều tra thị trường 2014

Bước 4: Theo ma trận McKinsey, công ty đang trong giai đoạn đầu tư và tăng trưởng với nhiều dòng sản phẩm tiềm năng như Phần mềm nhà hàng HKT Resto, HKT Café; Phần mềm bán hàng, siêu thị HKT Smart; Phần mềm quản lý doanh nghiệp HKT ERP. Tuy nhiên, việc huy động và phân bổ nguồn lực giữa các SBU là bài toán lớn đối với công ty. Một số lĩnh vực công ty nên thoái vốn đầu tư như phần mềm phục vụ các quán Bia do số lượng khách hàng hạn chế, tính đặc thù cao và dịch vụ sửa chữa máy in, máy tính để đầu từ nguồn lực cho tăng trưởng.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 162 – 166.