Chiến lược tập trung chi phí thấp: lý luận và ứng dụng thực tiễn

Chiến lược tập trung chi phí thấp của doanh nghiệp nhằm mục đích theo đuổi sự dẫn đầu về chi phí; hoặc là hoạt động tốt hơn (có lợi thế hơn) các đối thủ cạnh tranh để có thể sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ ở chi phí thấp hơn các đối thủ. Việc này có thể tạo lên lợi thé trong việc đặt giá trị của hàng hóa dịch vụ khi bán cho khách hàng tạo ra lợi thế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác. Những doanh nghiệp theo đuổi chiến lược này thường là những doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm dịch vụ phổ biến trên thị trường mà cách nhận diện sản phẩm thường thông qua giá cả ví dụ như : đường, muối, xe ôm……hoặc các doanh nghiệp lớn muốn gây sức ép đối với các doanh nghiệp cạnh tranh nhỏ. Khi theo đuổi chiến lược tập trung chi phí thấp, các doanh nghiệp tạo điều kiện tối đa sao cho hàng hóa và dịc vụ của mình sẽ có chi phí sản xuất với chi phí thấp nhất.

Ví dụ minh họa: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xe ôm như Grap hay UBER đã tối đa hóa chi phí phải bỏ ra bằng cách xây dựng các phần mềm và quảng bá dịch vụ của mình rộng rãi trên internet để thu hút nhiều người dùng hơn. Khi một Graper chạy xe ôm có thể tiết kiệm chi phí của mình nhờ thông báo từ tổng đài những khách hàng gần vị trí của mình nhất và có thể cả trên tuyến đường đi và về đều có khách. Chính vì vậy doanh nghiệp Grap Hay UBER có thể cung cấp dịch vụ xe ôm với chi phí thấp nhất và có lợi thế cạnh tranh cao nhất.

Ưu điểm của chiến lược Chi phí thấp khiến doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng nếu nhà cung cấp tăng giá hay khách hàng ép giá dựa vào sức mạnh của người mua. Hơn nữa, vì người dẫn đầu về chi phí thường mua số lượng các yếu tố đầu vào tương đối lớn, làm tăng sức mạnh mặc cả trực diện với những người cung.

Nhược điểm khi theo đuổi chiến lược dẫn đầu về chi phí doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nguy cơ bị bắt chước từ đối thủ cạnh tranh hoặc do quá tập trung giảm chi phí dẫn đến không kịp thời nắm bắt nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng hay ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Xem thêm các chiến lược khác & các ví dụ khác tại đây.

Tài liệu tham khảo

Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 102 – 103.