Chiến lược năng lực cốt lõi của Canon

Chiến lược năng lực cốt lõi của Canon được xây dựng trên cơ sở 3 năng lực chính, gồm cơ khí chính xác, vi điện tử và Quang học. Từ 3 năng lực này, Canon đã xây dựng hai sản phẩm cốt lõi là đầu in và thiết bị đo hình quang học; từ đó sản xuất các sản phẩm cuối cùng như máy ảnh, camera, máy fax, máy in, máy photocopy. Cây năng lực cốt lõi của Canon được trình bày như hình vẽ:

Hình 1: Chiến lược cây năng lực cốt lõi của Canon

Nguồn: Sưu tầm

Các dòng sản phẩm cuối cùng do các SBU của Canon phân phối đến người tiêu dùng gồm: Máy ảnh / Camera (35mm SLR & thời trang nhỏ gọn); Máy ảnh (tự động & kỹ thuật số); Máy fax (cơ bản & laser); Máy photocopy (màu, laser hoặc laser màu); Máy in (phun & laser).

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 128 – 131.