Tầm nhìn chiến lược: định nghĩa và áp dụng trong doanh nghiệp

Tầm nhìn chiến lược (vision) là khái niệm tổng quan, vẽ ra bức tranh về phương phướng và tương lai của doanh nghiệp. Tầm nhìn đưa ra định hướng tương lai, thể hiện khát vọng của doanh nghiệp vào những điều mà doanh nghiệp muốn hướng tới. Một tuyên ngôn về tầm nhìn hiệu quả chứa đựng khả năng truyền thông cô đọng về các triết lí có tác dụng kích thích và nâng cao tinh thần của các bên liên quan, từ đó thúc đẩy họ đương đầu với thách thức để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

Vai trò chính của tầm nhìn chiến lược thể hiện qua những nội dung sau:

  • Xác định, thiết lập và làm rõ các mục tiêu của doanh nghiệp;
  • Tạo ra giá trị nền tảng cho sự phát triển bền vững, xác định hệ thống giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;
  • Chỉ dẫn, định hướng phát triển cho doanh nghiệp trong tương lai; tầm nhìn được coi là ngọn đuốc chỉ đường cho các hoạt động của doanh nghiệp;
  • Khơi nguồn cảm hứng cho các nhân viên và hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Như vậy, tầm nhìn được xây dựng nhằm đưa ra những đánh giá về khả năng và hạn chế của doanh nghiệp; cũng như giúp loại bỏ những thất bại, thất vọng và những hoài nghi đối với các nỗ lực quản trị trước đây. Tầm nhìn chiến lược giúp các nhà quản trị nhìn xa trông rộng và suy nghĩ một cách chiến lược về các nội dung chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp, gồm:

  • Tác động của các công nghệ mới;
  • Nhu cầu và mong đợi của khách hàng đang thay đổi ra sao;
  • Làm thế nào để thắng được các đối thủ cạnh tranh;
  • Các cơ hội thị trường hứa hẹn nào nên là trọng tâm theo đuổi;
  • Các nhân tố trong và ngoài tác động đến doanh nghiệp và những hành động cần thiết để chuẩn bị cho tương lai.

Xác định tầm nhìn chiến lược gắn liền với câu trả lời cho các câu hỏi: Chúng ta sẽ đi đâu, về đâu? Chúng ta muốn trở thành cái gì? Cụ thể: Các thị trường mới nào công ty nên theo đuổi? Những nhu cầu mới nào của khách hàng mà ta nên cố gắng thỏa mãn? Chúng ta nên nỗ lực trở thành một công ty như thế nào?

Ví dụ, tầm nhìn của công ty Microsoft từ năm 1975 là “Trên bàn của mỗi nhà phải được đặt một chiếc máy vi tính”; tháng 3 năm 1999, Microsoft đưa ra tầm nhìn mới, tập trung vào sức mạnh của internet: “Mang đến cho mọi người và mọi doanh nghiệp khả năng kết nối và trao quyền bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào và trên bất kì thiết bị nào”. Tầm nhìn của Vinamilk là “Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người”.

 

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 86 – 87.