Mục tiêu chiến lược: định nghĩa và ứng dụng trong doanh nghiệp

Mục tiêu chiến lược (goals) là kết quả cuối cùng mà doanh nghiệp mong muốn đạt được, được xem như thước đo định lượng trong khoảng thời gian cố định giúp xúc tiến doanh nghiệp đến với việc hoàn thành sứ mệnh của mình. Mục tiêu chiến lược là những trạng thái, những cột mốc, những tiêu thức cụ thể mà doanh nghiệp muốn đạt được trong khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu chính được phân thành các mục tiêu chi tiết (objectives) về marketing, nguồn nhân lực và hoạt động sản xuất và tiếp theo là các chiến lược xây dựng dựa trên các mục tiêu này.

Mục tiêu chiến lược có vai trò chuyển hóa tầm nhìn và sứ mạng của doanh nghiệp thành các mục tiêu thực hiện cụ thể, có thể đo lường được. Xét về mặt thời gian, mục tiêu chiến lược có thể được phân chia thành: (1) mục tiêu dài hạn – goals (3-5 năm) là các kết quả phải đạt được trong dài hạn; và (2) mục tiêu ngắn hạn (thường niên) – objectives là những mốc trung gian mà doanh nghiệp phải đạt được hàng năm để đạt các mục tiêu dài hạn.

Các nhà quản trị có thể dựa vào nguyên tắc SMART để thiết lập các mục tiêu ngắn và dài hạn. Theo đó, mục tiêu đề ra cần phải được biểu hiện rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu vì nó định hướng cho tương lai (Specific). Thứ hai, mục tiêu phải đo lường được (Measurable), tức là cần được gắn với con số, mốc thời gian… cụ thể. Tiếp theo, cần phân định rõ được ai sẽ là người chịu trách nhiệm tham gia hoàn thành mục tiêu đó, có nghĩa là mục tiêu mang tính phân quyền được (Assignable) dựa trên khả năng, tiềm lực của mỗi người khác nhau. Mục tiêu phải sát với thực tế, có tính khả thi cao (Realistic), phù hợp với chiến lược lâu dài của doanh nghiệp và dựa trên điều kiện, môi trường hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Cuối cùng, nhà quản lý cần đặt ra thời hạn xác định (Time-bounded) để hoàn thành mục tiêu đúng thời điểm. Những tiêu chí này sẽ tạo nên mục tiêu thường niên nhất quán, có tính logic cao phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp.

Ví dụ, tập đoàn công nghệ CMC xác định mục tiêu chiến lược đến năm 2015 như sau: Đối với mảng công nghệ thông tin, CMC tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu trong mảng Tích hợp hệ thống, Phần mềm, máy tính thương hiệu Việt là các mảng sản phẩm dịch vụ truyền thống của CMC. Đối với mảng Dịch vụ Viễn thông, CMC sẽ là công ty viễn thông hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ viễn thông chất lượng cao phục vụ các Doanh nghiệp và Hộ gia đình với mục tiêu doanh thu đạt 1.000 tỷ vào năm 2015.

Đối với Vinamilk, công ty xác định chiến lược phát triển dài hạn là đạt mức doanh số để trở thành một trong 50 công ty sữa lớn nhất thế giới, với mục tiêu trong giai đoạn 2012 – 2017 đạt mức doanh số 3 tỷ USD.

Tại Hội nghị Build 2014, CEO Satya Nadella của Microsoft tuyên bố mục tiêu chiến lược trong thời gian tới, Microsoft sẽ tích hợp khả năng thống trị mảng máy tính PC của mình vào chiến lược cốt lõi hiện tại nhằm mục tiêu trở thành một hãng công nghệ chuyên cung cấp “thiết bị và dịch vụ”. “Chúng tôi muốn người dùng của chúng tôi suy nghĩ về dòng thiết bị Windows và tính nhất quán của trải nghiệm người dùng“, ông Satya Nadella cho biết tại Hội nghị diễn ra ở San Francisco (Mỹ).

 

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 89 – 90.