Áp dụng mô thức IFAS phân tích một Công ty cảng biển và Cty HKT Soft

Áp dụng mô thức IFAS, từ số liệu thu thập được, bài viết phân tích đối với một Công ty cảng biển và Cty HKT Soft. Cu thể như sau:

1. Mô thức IFAS của một công ty dịch vụ cảng biển

Kết quả mô thức IFAS cho điểm trung bình đạt 3,15/5 điểm, ở mức trung bình kém, cho thấy môi trường bên trong hiện tại của Cảng còn nhiều hạn chế, để có thể làm bàn đạp cho Cảng phát triển, tận dụng thời cơ từ môi trường bên ngoài để chiếm lĩnh thị trường, đòi hỏi nhiều nỗ lực về đầu tư và trong vận hành quản lý. Trong đó, các yếu tố tác động quan trọng nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng phải kể đến: (1) dịch vụ chăm sóc khách hàng; (2) hậu cần đầu ra; (3) quản trị đầu vào và (4) hoạt động vận hành sản xuất kinh doanh. Yếu tố không hiệu quả hay yêu kém của Cảng chính là hoạt động Marketing & bán hàng.

Mô thức IFAS của Công ty Cảng biển

Mô thức IFAS của Công ty Cảng biển

2. Áp dụng mô thức IFAS phân tích công ty phần mềm bán hàng

Trên cơ sở các chỉ tiêu nội tại, mô thức IFAS phân tích công ty phần mềm bán hàng được trình bày như sau:

Mô thức IFAS của công ty phần mềm bán hàng

Mô thức IFAS của công ty phần mềm bán hàng

Nguồn: Điều tra thị trường 2014

Kết quả điểm quan trọng đạt 2,58 / 5 điểm, ở mức trung bình; Công ty cần đưa ra các chiến lược để phát triển thêm những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu còn tồn tại.

 

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 73 – 75.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *